11 de febr. 2013

Com ha ajudat el PNAV a resoldre els reptes de les associacions i el voluntariat?

La Generalitat de Catalunya ha fet publica l’avaluació del Pla Nacional de l’Associacionisme i el Voluntariat (PNAV) per als anys 2010 i 2011. Una avaluació que hem realitzat des de la Fundació Pere Tarrés.
A continuació us ofereixo cinc cèntims del procés i els resultats de l'avaluació així com els documents finals.

(Article publicat originalment a xarxanet.org)

La Generalitat de Catalunya ha presentat un informe elaborat per Consultoria i Estudis de la Fundació Pere Tarrés. Durant els últims 2 anys el govern ha implicat 12 departaments diferents i ha executat un total de 346 actuacions per promocionar l'associacionisme i el voluntariat.

Les actuacions desenvolupades pel govern són de molt diferent naturalesa. De fet podem trobar fins a 11 diferents tipologies, com per exemple “Participació xarxes i coordinació”, “Formació”, “Actuacions i projectes”, “Difusió i material”, o “Congressos i jornades”.

Un Pla: 86 objectius
L’any 2008 el PNAV va marcar un conjunt de reptes per al sector de l’associacionisme i el voluntariat. Concretament va establir 16 línies estratègiques i 86 objectius. Durant els següents 4 anys els diferents agents clau del sector han estat treballant per abordar aquests reptes. Entre aquests agents clau es troba la pròpia Generalitat de Catalunya, que ara presenta l’Avaluació de l’Execució del PNAV per als anys 2010 i 2011. La principal pregunta que pretén respondre l’avaluació és: Com han ajudat les 346 actuacions de la Generalitat de Catalunya a resoldre els principals reptes marcats pel sector?

El repte que millor s’ha abordat: la col·laboració i el treball en xarxa
Una de les eines per a valorar l’execució del PNAV és l’anomenat “Grau de resposta”. Es tracta d’un indicador que pren valors entre el 0 (mínima resposta) a 1 (màxima resposta). Aquest indicador permet valorar fins a quin punt la Generalitat de Catalunya ha treballat per a resoldre cadascun dels 86 objectius i de les 16 línies estratègiques. Segons els resultats els temes que millor s’han abordat són:

- La col·laboració i el treball en xarxa (és la línia estratègica que obté millor nota)
- El paper dels valors de la comunitat
- La formació del voluntariat
- La promoció del voluntariat
- La incidència política

D’altra banda, les conclusions de l’avaluació apunten a que cal posar especial atenció a millorar com s’aborden la “Rendició de comptes”, els “Criteris de gestió de l’equip humà” i “L’equitat i la justícia social i les necessitats socials emergents”. Uns temes que encara esdevenen més prioritaris en l’actual context socioeconòmic. Podeu consultar el grau de resposta del PNAV per al conjunt d’objectius i línies estratègiques per als anys 2010 i 2011.

El proper PNAV: més indicadors, més sintètic i tenint en compte com s’ha d’executar
En base a aquesta avaluació, els autors de l’informe fan una sèrie de recomanacions de cara al proper PNAV. Hauria de ser més curt, caldria encarregar la consecució d’objectius i mesures a agents o organismes concrets, hauria de definir indicadors des d’un bon principi, i hauria de definir l’estratègia no només tenint en compte l’anàlisi de la situació sinó també en base a com s’implementa i qui pot executar-ho.
Si voleu consultar més detalls de l’avaluació podeu consultar els següents materials fets públics:

- Resum de l’Avaluació del PNAV per als anys 2010 i 2011
- Grau de resposta als objectius del PNAV per a l’any 2010
- Grau de resposta als objectius del PNAV per a l’any 2011
- Informe Final de l’Avaluació del PNAV per als anys 2010 i 2011

També podeu consultar la notícia a voluntariat.org: Es fa pública l’avaluació del Pla Nacional de l’Associacionisme i el Voluntariat


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Transformar des de la política

El 18 de març surt a la venda el llibre en el que he estat treballant els últims 8 mesos: Transformar des de la política. En aque...