Sobre mi
Joan Cuevas. Nascut l'any 1986. Llicenciat en Ciències Polítiques (UAB). Màster en Polítiques Públiques i Socials (The Johns Hopkins University). Programa d'Avaluació de l'Impacte (IESE).


Durant 8 anys vaig dedicar-me al món de la consultoria i els estudis a la Fundació Pere Tarrés (Universitat Ramon Lull). Durant aquest període vaig profunditzar en projectes en l’àmbit de l’avaluació de l’impacte en les polítiques socials i en organitzacions del Tercer Sector, projectes de comunicació associativa, polítiques de joventut, promoció de l’associacionisme i el voluntariat, així com altres projectes per a la millora de l’organització i la gestió tant en l’àmbit públic com en el no lucratiu.


Des de setembre de 2015 sóc Assessor de l’Àrea d’Acció Social i Cultura de l’Ajuntament de Sabadell, on em dedico a coordinar les prioritats estratègiques en l'àmbit de les polítiques socials així com impulsar polítiques transformadores en els àmbits educatiu, d’acció social, salut i cultura. Entre d’altres, he impulsat el Pla Estratègic d’Acció Social de Sabadell, motor innovador i de canvi del qual sorgeixen millores organitzatives, nous serveis i altres projectes.

He publicat diversos Articles acadèmics relacionats amb l’avaluació de polítiques públiques, polítiques de joventut i sobre la relació entre l’administració i el sector no lucratiu.

Alguns projectes desenvolupats:

Avaluació Pla Nacional Associacionisme i Voluntariat (2009 // 2010-2011)
Els principals objectius de l'avaluació van ser comprovar la qualitat de l'execució real, mesurar el grau de resposta als reptes del sector associatiu, i detectar zones de gestió amb alta, mitjana i baixa eficiència. En aquesta avaluació també s'incorpora l'objectiu de detectar possibles millores i propostes de cara a l'elaboració del proper Pla Nacional de l'Associacionisme i el Voluntariat.

Coordinació continguts web i planificació projecte xarxanet.org (2007- actualitat):
Xarxanet.org és un portal web al servei de les entitats i el voluntariat. El projecte forma part de les polítiques públiques de promoció de l'associacionisme i el voluntariat de la Generalitat de Catalunya. Les meves funcions tenen per objectiu la coordinació dels continguts web i la planificació.

Seminar at University of Birmingham: The Third Sector in Spain and Catalonia (2012):
L'any 2012 vaig fer una estada de 6 mesos al Regne Unit, on vaig poder aprofundir coneixements i habilitats sobre el Tercer Sector en aquell país. Aprofitant l'estada vaig realitzar un seminari al Third Sector Research Centre de la Universitat de Birmingham. (Veure les diapositives del seminari)

Plans de participació associatius (2010-2011):
Els plans de participació en el sí d'una entitat tenen com a objectiu impulsar canvis organitzacionals i estratègics que portin a socis i a l'entorn social a incrementar la seva implicació. He realitzat els plans de participació d'entitats com l'Associació Catalana per al Parkinson o l'Associació de Professionals per la Integació Social (TISOC).

Diagnòstics i plans de joventut municipals (2009-2013):
Els diagnòstics i plans de joventut tenen com a principal finalitat establir les prioritats estratègiques i el pla de treball per al desenvolupament de polítiques de joventut. He desenvolupat diversos diagnòstics i plans de joventut, sempre amb el repte de garantir una implementació viable i realista, i una posterior avaluació.

Formació destacada:

- Llicenciat en Ciències Polítiques i de l'Administració (Universitat Autònoma de Barcelona, 2004-2009)
Màster en Polítiques Públiques i Socials (Johns Hopkins University i Universitat Pompeu Fabra, 2009-2011)

Publicacions: 

Comentaris

Entrades populars