11 de maig 2009

La nova Llei d'Educació de Catalunya


La nova Llei d'Educació de Catalunya ha despertat grans passions, tant a Catalunya com fora del nostre país. Existeixen diverses opinions, però sembla que no es coneix exactament en què consisteix la nova norma. Intentaré resumir els trets més destacables:


- Increment de la inversió en educació. En 8 anys es preveu passar de destinar el 2,7% del PIB actual al 6%. Al meu entendre, es tracta d'una molt bona iniciativa, ja que significa donar molta més importància a l'educació. A més a més, l'increment de recursos no es transitori, sinó estructural.

- Blindatge del Sistema d'Inversió Lingüística, punt que ha fet despertar al Partit Popular més reaccionari. La llei permet obviar la 3a hora de castellà.

- Creació del Servei d'Educació de Catalunya, que aglutinarà el conjunt de centres públics i privats concertats. Els principis d'aquest servei seran: l'equitat, l'excel·lència i la coresponsabilitat. Segons el que preveu la llei, els centres concertats, seguint el principi d'equitat, no podran cobrar quotes ni mensualitats als seus alumnes - ni de manera directa ni indirecta-. Actualment els centres concertats cobren de l'administració pel servei educatiu prestat. No obstant, la majoria d'escoles cobren també als alumnes a través de fórmules alegals. En principi aquesta situació s'acabaria.

- Modernització del sistema educatiu. Es preveu passar d'un sistema en què s'intenta garantir una educació de qualitat a través dels procediments en la gestió, a garantir-lo a través de donar més autonomia als centres i als docents, i avaluar els resultats. Aquest canvi organitzatiu significa passar d'un funcionament burocràtic i rígid -més propi del segle XX- a un tipus d'organització que basa la seva gestió en l'eficiència i la flexibilitat dels processos. Un canvi absolutament necessari: els temps han canviat i les demandes, necessitats i problemes també. El sistema educatiu havia de recollir aquesta transformació d'alguna manera.

- Incorporació de coneixements transversals a les oposicions, com ara llengua estrangera o coneixements en les Noves Tecnologies de la Informació i la Comunicació.

Malgrat la llei queda coixa en determinats aspectes cal dir que significa una posada al dia d'un sistema educatiu que funciona i educa com al segle XX, malgrat els alumnes són d'un nou i flamant segle XXI.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Transformar des de la política

El 18 de març surt a la venda el llibre en el que he estat treballant els últims 8 mesos: Transformar des de la política. En aque...