La conferència de yalta (capçalera de la setmana)

La capçalera d'aquesta setmana és la instantània més coneguda sobre la Conferència de Yalta, on apareixen asseguts els presidents del Regne Unit, Winston Churchill; dels Estats Units, Franklin D. Roosevelt; i de la URSS, Stalin.


En aquesta conferència, celebrada a les acaballes de la Segona guerra Mundial, les tres potencies aliades van pactar l'escenari que havia de quedar un cop guanyada la guerra, posant sobre la taula els respectius interessos.

Entre d'altres es va decidir la divisió d'alemanya en 4 parts: 3 per a les potències presents a la conferència, i una quarta part per a França. Berlin, que inicialment havia de quedar sota control de la Unió Soviètica, també va acabar dividint-se entre les potències.

Comentaris

Publicacions populars