18 de maig 2009

Les característiques de les generacions

Imatge còmica de la generació Y
I tu, a quina generació pertanys?
És possible identificar característiques que defineixin les persones pertanyents a una generació? El passat divendres, fullejant un diari, vaig trobar un article interessant que parlava sobre les actituds de determinades generacions davant el seu lloc de feina. Investigant una mica més, podem definir les característiques de 4 grans generacions en els últims 100 anys, amb uns perfils marcats pels contextos social i polític dels diferents moments.Característiques de les generacions
Generació silenciosa o tradicional (més de 62 anys):

Es caracteritzarien per ser pràctics i realistes. Tenen una gran capacitat per no deixar-se endur pels plaers i ser fidels al seu treball i les seves obligacions. Aquesta generació, va nàixer en un context d'organització social altament burocràtic. Les grans decisions i els grans projectes venien de la mà d'un estat molt organitzat. Segurament per aquestes raons les persones de més de 62 anys es caracteritzen per un gran respecte davant de l'autoritat i un esperit de sacrifici. En el fons podem trobar una lògica de funcionament clarament jeràrquica, on cadascú és responsable únicament de la funció que se li ha encarregat, i només es deu al seu superior.
Generació Babyboom (44 a 62 anys)

En formen part les generacions fruit de la gran expansió demogràfica que hi va haver després de la 2a Guerra Mundial, i amb la irrupció de manera forta del Keynessianisme i l'Estat del Benestar que coneixem. La Jerarquització i la burocratització va seguir endavant amb molta força, però a diferència de la generació anterior, en aquests temps les idees de democràcia, pau i consens van estar a l'ordre del dia. D'aquesta manera trobem unes persones que busquen un lideratge basat en el consens, i que davant de l'autoritat prenen una doble actitud d'amor i odi. Són molt bolcats en el treball i profundament optimistes.

Generació X (26 a 43 anys)
Els temps avancen, i les característiques d'organització social també. La generació X està marcada per la irrupció amb moltíssima força de la lògica de mercat. Es deixen enrere les polítiques keynessianes d'intervenció del mercat i es dóna pas a polítiques basades en el liberalisme i el lliure mercat. La gent que creix en aquest context mostren un clar desinterès cap a l'autoritat i cerquen un lideratge basat en la competència. Tenen un esperit que no es vol comprometre amb res, i una perspectiva molt escèptica. L'individualisme, el no compromís i la competència són valors propis i necessaris per a funcionar en la lògica de mercat en què han crescut.
Generació Y (menys de 26 anys)
El context social d'aquesta generació ha tornat a canviar. Durant els últims anys, hi ha hagut dos elements clau: l’aparició de les noves tecnologies de la informació i la comunicació(NTIC); i l'enfortiment de la societat civil davant del mercat.

Pel que fa al primer element, l'aparició de les NTIC no només ha significat un revulsiu en la manera de comunicar-se entre les persones. Sinó que la concepció i la manera d'entendre el coneixement està canviant profundament. La gent de les noves generacions són més creatius i menys lògics. Memoritzen molt menys, però són capaços de filtrar molt bé una informació que els arriba en excés. És per aquest canvi que el món de l'educació es troba amb problemes. Un professor no pot pretendre donar classes de la mateixa manera que ho feia amb els nens de fa 20 anys. No pot llegir un llibre de text des del pupitre i esperar que els nens ho memoritzin, perquè el món que envolta els joves els desperta més interés i els aporta més coneixement.

Pel que fa a l'enfortiment de la societat civil, cal destacar l'alt grau d'estructuració que estan assolint les organitzacions socials de caire no lucratiu en el món occidental. L'anomenat "capital social" esdevé cada cop més important en la marxa i els problemes de la nostra societat.
Amb aquest nou context, les persones de la Generació Y veuen una perspectiva d'esperança, es mouen per lideratges basats en les xarxes i el col•lectivisme, i tenen un gran esperit d'inclusió. Davant de l'autoritat mostren una actitud de cortesia.
Més informació sobre el tema:
La Generación Y

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Transformar des de la política

El 18 de març surt a la venda el llibre en el que he estat treballant els últims 8 mesos: Transformar des de la política. En aque...