La firma dels Tractats de Roma (Capçalera de la setmana)

El 1957 es van signar els Tractats de Roma, referents a la creació de dos comunitats d’àmbit europeu:

Comunitat Econòmica Europea: Comunitat amb els objectius d’eliminar les barreres comercials, la creació d’un mercat comú, o l’establiment d’un fons europeu d’inversions.

Comunitat Europea de l’Energia Atòmica (Euratom): comunitat especialitzada en la utilització de l’energia atòmica.

La CECA, una bona experiència de cooperació europea
La creació d’aquestes dues comunitats es produeix després de la bona experiència que tenen els països europeus en el funcionament de la Comunitat Econòmica del Carbó i l’Acer (CECA).

Amb la CECA, creada l’any 1951, es dóna un gran pas. La col•laboració entre aquests països deixa de ser de caire intergovernamental per a ser una mica més supranacional. És a dir, no es tracta d’uns governs treballant conjuntament -que no cedeixen sobirania-, sinó d’uns Estats que deleguen sobirania en uns àmbits determinats en benefici d’unes entitats supranacionals comunes i independents. Un primer pas per allunyar-se de l'Europa dels Estats i iniciar un camí cap a una suposada Europa federal.

Firma del Tractat de Roma

Comentaris

Publicacions populars